Op verzoek van EGF belegt de groep op een nog onbekende datum een extra aandeelhoudersvergadering om te stemmen over invoering van het ‘one share, one vote’-systeem. De stichting probeert zo de activistische minderheidsaandeelhouder Cevian Capital de pas af te snijden. Die wil juist dat het stemrecht van EGF net als dat van de andere aandeelhouders wordt beperkt tot 5%.

Beperking

Die stemrechtbeperking werd statutair vastgelegd in 2005 bij de beursgang van Panalpina, maar EGF werd daarvan uitgezonderd. Dat betekent dat de stichting, voortgekomen uit de nalatenschap van de voormalige grootaandeelhouder Ernst Göhner, met 46% van het stemrecht praktisch gesproken de volledige zeggenschap over het bedrijf heeft.

Het Zweedse Cevian Capital, met 12,3% van de aandelen de tweede aandeelhouder, stelt dat de uitzondering van EGF op de 5%-beperking onwettig is. Het investeringsfonds stelt in een verklaring dat het EGF-voorstel om de stemrechtbeperking af te schaffen, de belangen van alle minderheidsaandeelhouders en andere belanghebbenden zou schaden. Het fonds zegt Panalpina al een jaar geleden te hebben geïnformeerd dat de beschermde status van EGF juridisch niet door de beugel kan.

Kemphanen

Panalpina heeft een ad-hocraad gevormd van vijf onafhankelijke bestuurders zonder banden met EGF en Cevian, die zich gaat buigen over ‘de situatie’. Ze moeten, mede gebaseerd op extern advies, een oordeel geven over de stellingnames van de twee kemphanen.

Cevian eiste eerder met succes het vertrek van topman Peter Ulber, die volgens de investeerder jaren ondermaatse resultaten heeft afgeleverd. Zonder een relatie met de behaalde resultaten te leggen, heeft Ulber laten weten na de komende, reguliere, aandeelhoudersvergadering in mei af te treden. Hij zei daarmee de weg vrij te willen maken voor een ‘onafhankelijke bestuursvoorzitter’.

DSV

In hoeverre DSV en Cevian samen acteren, is onbekend. Het fonds werd in 2002 met steun van de Amerikaanse ‘beursraider’ Carl Icahn opgericht door Christer Gardell en Lars Förberg, met de uitdrukkelijk doelstelling als activistische aandeelhouder te participeren in ondergewaardeerde Europese beursgenoteerde bedrijven. Zo werden de afgelopen jaren onder meer ABB, Danske Bank, ThyssenKrupp en Volvo op de korrel genomen.

Panalpina heeft overigens nog steeds niet inhoudelijk gereageerd op het ‘indicatieve’ bod van DSV van 180 frank per aandeel in contanten van twee weken geleden. De Denen verhoogden daarmee hun oorspronkelijke bod van een maand eerder met tien frank.

Ze blijken daarmee bereid te zijn 4,2 miljard frank, omgerekend 3,7 miljard euro, ofwel 24 maal het bedrijfsresultaat (ebitda) neer te leggen voor Panalpina. Bij de aankondiging van het indicatieve bod tekende DSV overigens aan dat dat geen verplichting inhield om een openbaar bod uit te brengen.

Lees de eerdere berichtgeving van Nieuwsblad Transport over het overnamegevecht tussen DSV en Panalpina: