Dat blijkt uit het jaarverslag van de vrachtbemiddelaar uit Lyon. Het luchtvrachtvolume van Clasquin nam zelfs met bijna 19% toe over het verslagjaar naar 63.000 ton.

De sterke groei was deels toe te schrijven aan de acquisitie van niche-speler Art Shipping en de opening van eigen kantoren in Portugal en Chile. De sterke volumegroei vertaalde zich in forse omzetverbetering van 24,3% naar 290 miljoen euro bij een brutowinst van 63 miljoen euro (9,4%). Onder de streep bleef daar een nettowinst van nog 2,5 miljoen euro van over, een stijging van 14,5% vergeleken met het boekjaar 2016.