Panalpina zag over de eerste drie maanden van dit jaar het luchtvrachtvolume met 8% toenemen en het containervervoer (teu) met 7%.


De volumewinst vertaalde zich niet in meer omzet en winst. De nettowinst daalde met vijf miljoen Zwitserse frank naar 12,4 miljoen frank, terwijl de omzet met 1,27 miljard frank veertig miljoen frank verloor. Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op ruim 16,4 miljoen frank, bijna acht miljoen frank onder het resultaat over het eerste kwartaal van 2016.
De omzet uit het luchtvrachtvervoer nam over de eerste drie maanden van dit jaar af met 10% naar 620 miljoen frank, terwijl de brutowinst bij dit onderdeel met 144,7 miljoen frank iets (vier miljoen frank) onder het resultaat van 2016 bleef.

Panalpina zag verder de bruto winstmarge uit de zeevrachtexpeditie met 17% sterk afnemen. Dat resulteerde in een brutoresultaat uit het containervervoer van 105 miljoen frank.

In de contractlogistiek daalde het resultaat eveneens sterk met 16% naar 82,5 miljoen frank door het afstoten van verliesgevende activiteiten. Het bedrijfsresultaat liet een echter een lichte verbetering zien van 1,8 miljoen frank naar 2,4 miljoen frank.

Voor het lopende boekjaar is Panalpina ‘voorzichtig optimistisch’ omdat de vrachtvolumes hoog blijven en de tarieven nu ook sterk zijn verbeterd vergeleken met 2016. Prioriteit heeft daarbij volgens de directie winstherstel in de zeevrachtexpeditie.