De terminals zullen een container zonder geverifieerd gewicht, de zogenoemde VGM, niet laden. ‘Indien de VGM niet tijdig in het bezit is van de rederij moet deze belading aan boord van zijn schip weigeren’, schrijft VRTO-voorzitter Rob Bagchus in een brief. ‘De terminals treden voor wat betreft de belading (…) op als dienstverlener voor de rederij. Indien de terminal niet beschikt over VGM informatie, zal de container conform het SOLAS verdrag niet aan boord van het schip worden geladen.’

Containers zonder VGM zullen wel tot de terminals worden toegelaten, maar worden niet geladen totdat er door de rederij een VGM aan de terminal beschikbaar is gesteld. ‘Om een efficiënte gang van zaken op de terminals te waarborgen dient de verlader het Shipping Document met VGM aan de rederij te sturen, die deze informatie vervolgens zal doorgeven aan de terminal’, schrijft de VRTO. ‘Door verladers aan de terminals opgegeven VGM-informatie wordt niet in behandeling genomen.’

De VRTO benadrukt dat terminals geen verplichting hebben om containers te wegen. ‘Het wegen van containers is één van de mogelijke terminalwerkzaamheden, maar alleen voor zover die werkzaamheid is overeengekomen in het Terminal Contract tussen de terminals en de rederijen. Op terminals rust dus geen wettelijke verplichting om containers te wegen indien er geen VGM bekend is. Op individueel overeen te komen voorwaarden wordt door een aantal terminals de mogelijkheid geboden om export containers te laten wegen’, aldus de VRTO.

Expediteursorganisatie FENEX zegt ‘blij te zijn met de duidelijkheid die de VRTO heeft gegeven.’ Nu de terminals hun positie bekend hebben gemaakt is het volgens de organisatie een noodzakelijke stap is dat ook de reders duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaan met de regelgeving.

‘Zijn de reders er klaar voor? Deze vraag leefde bij veel aanwezige expediteurs tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van Deltalinqs, VRC, VRTO en FENEX. Met name het moment waarop een expediteur of verlader het containergewicht moet aanleveren bij de reder, de zogenaamde documentary cut off, is één grote black box.’ FENEX roept de reders daarom op om snel duidelijkheid te geven.