Het statistiekbureau peilt telkens aan het begin van elk kwartaal hoe bedrijven denken over de buitenlandse omzet, concurrentiepositie, orderpositie en verwachte orderontvangsten. In het tweede kwartaal van vorig jaar, toen corona zich ontwikkelde tot wereldwijde pandemie, bereikte het sentiment ten aanzien van de export een dieptepunt.

In de industrie zijn bedrijven inmiddels wel iets minder somber dan voorgaande kwartalen. Maar per saldo zijn er nog steeds iets meer industriële ondernemers pessimistisch gestemd over de export dan optimistisch. Onder ondernemers in de groothandel nam het pessimisme over de export in het eerste kwartaal van dit jaar juist iets toe ten opzichte van voorgaand kwartaal. Dit kwam doordat ondernemers negatiever oordeelden over de buitenlandse omzet. Ook de dienstensector is nog steeds somber gestemd.