In juni steeg de industriële productie volgens nieuwe cijfers van het Duitse statistiekbureau met 8,9 procent ten opzichte van mei. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder was er nog wel sprake van een stevige krimp, met 11,7 procent.

Economen hadden al min of meer op deze ontwikkeling gerekend. Zij gingen voor de industrie in doorsnee uit van een plus van 8,2 procent op maandbasis en een krimp van 11,4 procent op jaarbasis.

De Duitse export ging in juni met 14,9 procent vooruit. Dat is wat sterker dan verwacht. Hier was door kenners gemiddeld een toename van 14,4 procent voorzien.