De daling van de vraag naar nieuwe arbeidskrachten deed zich vooral voor in de logistieke sector, de industrie, de handel, de flexibele arbeid en de horeca. De daling doet zich al een aantal maanden voor, ten teken van een zekere verzwakking van de conjunctuur.

Hoog niveau

Toch blijft het aantal vacatures op een hoog niveau. De index werd in het jaar 2004 op 100 punten gesteld; de huidige stand is nog steeds ruim twee keer zo hoog. Van alle vacatures staan er 15% open in de handel, het transport en de logistiek.

De vacaturedaling doet zich voor in de particuliere sector. In de relatief conjunctuuronafhankelijke overheidssector – ambtenarij, gezondheidszorg, onderwijs – was juist sprake van een stijging. Het Bondsarbeidsbureau wil vandaag – vrijdag 3 januari – definitieve cijfers publiceren over de arbeidsmarktontwikkeling in heel 2019 en een vooruitblik op het nieuwe jaar.