Moet het havenbedrijf deze rol op zich nemen? Of de gemeente Amsterdam? Of de provincie Noord-Holland of de regering in Den Haag? Op die centrale vraag krijgen de deelnemers aan het debat, dat wordt ingeleid door gedeputeerde Zita Pels (haven en duurzaamheid) van de Provincie Noord-Holland, een antwoord.

Ook bekijken de sprekers welke toekomstige energiedragers de kolen- en benzine-overslag in de haven het beste kan vervangen. Wordt het waterstof, synthetische brandstoffen of elektriciteit? Welke veranderprocessen zijn er daarnaast nodig en hoe kunnen de havenbedrijven klein en groot profiteren van de energietransitie?

Daarnaast zijn er ook gevaren. Is er bijvoorbeeld voldoende ruimte in de haven om de omschakeling op duurzame energie mogelijk te maken, nu ook de woningbouw in Amsterdam een stuk van de haven claimt?

Hemweg

Een groot aantal bedrijven aan het Noordzeekanaal is intussen druk bezig met de energietransitie en delen hun ervaringen op het Havendebat Amsterdam. Het gaat daarbij onder meer om staalbedrijf Tata Steel, overslagbedrijf OBA en energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon). Laatstgenoemde licht een aantal toekomstscenario’s toe voor de sluiting van de kolencentrale Hemweg in het

https://events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-amsterdam-2019/registratie/