Dat stellen het Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel en het RWI-Leibniz Institut für Wirtschafstforschung. Hun voorspellingen voor het derde kwartaal zijn niet al te schokkend, maar lopen wel iets uiteen.

Het IfW komt tot een krimp van 0,3% ten opzichte van het tweede kwartaal, vooral door druk op de export en onzekerheden over de Brexit en de wereldhandel. Het RWI houdt het op een achteruitgang van 0,1%. In het tweede kwartaal kromp de Duitse economie eveneens met 0,1%.

Formele recessie, maar van korte duur

Formeel is daarmee sprake van een recessie, namelijk twee trimesters waarin een economie een krimp vertoont. Maar economen van beide instituten noemen het een ‘zeer milde’ en ‘technische’ recessie. De economie zal in heel 2019 enige groei blijven vertonen en zich dus in het laatste kwartaal herstellen.

Dat de Duitse economie in een heel jaar kromp, was het laatst het geval in 2009, het jaar waarin de wereldwijde financiële crisis zich deed gelden. De laatste tien jaar is ze , met soms krachtige cijfers, alleen maar gegroeid.

Volgens IfW-topbestuurder Gabriel Felbermayr is een scherpe recessie nu niet aan de orde. De capaciteitsbenutting van het bedrijfsleven zal volgens hem grosso modo op peil blijven en een sterke toename van de werkloosheid laat zich niet voorzien. Dat is ook te danken aan de sterke binnenlandse vraag.

Groei voor heel 2019 rond 0,5%

Vorig jaar nam de Duitse economie nog met 1,5% in omvang toe. Voor heel dit jaar rekenen beide instituten op een groei van 0,4%. Volgend jaar zou de groei kunnen oplopen tot 0,9% en in 2021 zou deze 1,3% kunnen bedragen, zegt het RWI. Het IfW gaat voor het lopende jaar uit van een groei van 1%, oplopend tot 1,4% volgend jaar.

De werkloosheid zal volgens de prognoses van het RWI dit en volgend jaar op rond de 5% liggen. Het IfW is iets minder optimistisch en rekent erop dat ze volgend jaar op 5,2 en het jaar erna op 5,3% van de beroepsbevolking uitkomt. De twee instituten houden wel een paar slagen om de arm. Volgens het RWI zijn er steeds meer aanwijzingen dat de zwakke fase van de conjunctuur aanhoudt.

Groei-impuls door meer staatsinvesteringen

Een derde economische ‘wijze’ mengt zich in het koor met een nog somberder beeld. Volgens het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) brokkelt het economische fundament van Duitsland ‘bedenkelijk af’. Er is vooral een vraaguitval naar Duitse producten uit andere Europese landen, in het bijzonder Groot-Brittannië en Italië. Het DIW houdt het voor heel 2019 op een groei van 0,5%.

Het DIW kiest voor een stevige groei-impuls, min of meer naar het model waarvoor het kabinet-Rutte nu ook heeft gekozen. De huidige lage rentestand is daarbij volgens het DIW een buitenkansje. Die biedt kansen voor een ‘langjarig investeringsprogramma van de Bondsregering’.