Dat aantal zal de komende maanden nog verder groeien, zo is de verwachting. Volgens het ministerie hebben op dit moment zo’n 325 bedrijven concrete interesse getoond voor vestiging in ons land.

Logistieke keten

De nieuwe bedrijven zijn vooral actief in de financiële sector, de IT, de media en advertentie-industrie en de life sciences. De bijna honderd bedrijven die nu voor Nederland hebben gekozen, hebben veelal urgente redenen, bijvoorbeeld vanwege een noodzakelijke bankvergunning of uitzendrechten om in de EU actief te kunnen blijven.

Zo kozen de afgelopen tijd bedrijven als Bloomberg, AMBest, Cboe, MarketAxess, Discovery, Norinchukin en UK P&I voor Nederland. ‘Toch wachten nog veel bedrijven op het antwoord hoe de Brexit definitief vorm krijgt, en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de logistieke keten of het vrije verkeer van personen’, licht het ministerie toe.

Niet gelukkig

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) trekt als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat buitenlandse bedrijven naar Nederland aan.

Jeroen Nijland, NFIA-commissaris: ‘Het is duidelijk dat Nederland niet gelukkig is met het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. En de Brexit heeft onmiskenbaar economische gevolgen voor het internationale bedrijfsleven, omdat zij overal in Europa zaken doen. De nog altijd groeiende onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk, en de steeds duidelijkere mogelijkheid van een no deal zorgen bij deze ondernemingen voor grote economische onrust. Daarom oriënteren steeds meer van die bedrijven zich op Nederland als mogelijke nieuwe uitvalsbasis op de Europese Markt.’

Strategie herzien

Bij de toegenomen aandacht voor Nederland gaat het niet alleen om Britse bedrijven. Ook ondernemingen uit Noord-Amerika, Azië en Australië oriënteren zich door Brexit nu anders op de mogelijkheden in de Europa. Bedrijven herzien hun strategie vanwege de noodzakelijke toegang tot de EU. De NFIA zegt dat Nederland er bij die overweging goed op staat.

‘Vanuit ons land kun je door onze goede logistieke voorzieningen, Engelssprekende bevolking en digitale infrastructuur met zekerheid zaken blijven doen op de Europese Markt. Aan die zekerheid hebben bedrijven ook behoefte, bijvoorbeeld in relatie tot het kunnen blijven aantrekken van talent, het tijdig bereiken van de afzetmarkt over de grens en het aantrekken van Europese innovatiegelden’, aldus het agentschap.

Andere concurrenten

Nijland: ‘Nederland is een aantrekkelijk land voor Brexit-bedrijven. Maar we zijn niet de enige waar deze bedrijven naar kijken. Wij concurreren met landen als Frankrijk, Ierland, Duitsland en België. Onze ervaring leert dat wanneer een Brexit-deal verder uit zicht raakt, en de kans op een no deal toeneemt, er meer bedrijven zich bij ons melden. Het Britse vertrek blijft slecht nieuws voor Nederland, maar bij een Brexit zullen de komende jaren meer bedrijven voor ons land gaan kiezen.’