De vrachtprijsindex van vakblad VerkehrsRundschau klom in de maanden april tot en met juni met een schamele 0,4 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal, van 131,7 naar 132,1 punten, een stijging dus met maar 0,3%. In de voorgaande vier kwartalen was steeds sprake van een stijging met 1% of meer. De index van het Duitse vakblad voor het goederenvervoer komt tot stand op grond van een opiniepeiling door het onafhankelijke bureau Kleffmann.

De geringe stijging in het tweede kwartaal heeft zeker te maken met sterke vrachtprijsstijgingen in het wegvervoer in voorgaande jaren, toen de tarieven van de ‘Maut’, de kilometerheffing voor het wegvervoer werden verhoogd en het tolsysteem naar meer wegen werd uitgebreid. In het derde kwartaal van vorig jaar steeg de index daardoor zelfs met ruim 2%.

Groeimotor hapert

Dat effect is nu uitgewerkt. Maar de stagnerende vrachtprijzen hebben ook te maken met de verzwakking van de conjunctuur in Duitsland, de grootste economie in de Europese Unie. Er doet zich een duidelijke afkoeling voor, die ook in omringende landen kan worden gevoeld. Overigens steeg het bruto binnenlands product in Duitsland in het eerste kwartaal nog met 0,4%, wat historisch gezien niet zo slecht is.

Inmiddels nemen de signalen toe dat de Duitse groeimotor hapert. Daar komt een ontluikende bankencrisis bij, die herinneringen oproept aan de financiële crisis in de jaren 2007/2008. Deutsche Bank stoot een belangrijk deel van zijn buitenlandse activiteiten af en heeft enkele tienduizenden arbeidsplaatsen geschrapt.

Groeivertraging industrie

In Nederland ervaren industriële bedrijven in met name Noord-Brabant, Limburg en Overijssel een duidelijke groeivertraging als gevolg van een conjuncturele neergang in omringende landen. Dat blijkt uit een analyse van ING Economisch Bureau, die vandaag, dinsdag, naar buiten is gebracht. Ondernemingen in de automobielsector, de chemie en de hoogtechnologische industrie merken dat hun opdrachtgevers elders in Europa minder werk hebben uit te besteden.

Dat heeft te maken met de aanstaande Brexit en met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waardoor het ondernemersvertrouwen vermindert, zegt de bank. In de Randstad zijn de vooruitzichten iets beter dankzij de groei van de dienstverlening, bijvoorbeeld in de ICT. Maar ING ziet de productiegroei in heel Nederland verzwakken van 2,6% vorig jaar naar 1,7% dit jaar.