De cijfers van de twee Duitse economische instituten, die hun index samenstellen aan de hand van gegevens die maandelijks worden verstrekt door de meeste grote mondiale containerhavens, laten van een verzwakking van de wereldhandel door bijvoorbeeld de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China voorlopig niets zien.

In april werd een eerdere voorlopige indexstand van 134,7 punten al met drie volle punten verhoogd tot 137,4 punten. Dat kwam door herberekeningen van een aantal Chinese havens, die het in deze maand dus veel beter hadden gedaan dan uit eerste schattingen bleek.

‘Verrassend hoog’

Niet overal stijgt de containeroverslag de laatste maanden. In de haven van het Iraanse Bandar Abbas was er een drastische daling, als gevolg van de verscherpte sancties van de Verenigde Staten. Al met al is het beeld veel gunstiger. De voorlopige schattingen over de maand mei waren ‘verrassend hoog’, zegt chefeconoom Roland Dörhn van het Rheinland-Westfalisches Institut. Kennelijk is de internationale conjunctuur sterker dan we dachten, stelt Döhrn.

De prognoses voor mei berusten op gegevens van 48 havens, samen goed voor 77% van alle containeroverslag van en op zeeschepen. De index van RWI en het Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik geldt als een nauwkeurige indicator van de mondiale containeroverslag en daarmee ook van de wereldhandel, die immers voor een groot deel met zeeschepen wordt afgewikkeld.

Aanhoudende stijging

De index van de twee instituten laat sinds 2011 een aanhoudende stijging zien. Hij stond in 2012, het eerste jaar van werkelijk herstel van de wereldeconomie na de bankencrisis die in 2007 uitbrak, op een waarde van 110 punten. Inmiddels is de stand dus bijna 140 punten. In 2015 deed zich een lichte daling voor, maar sindsdien is de opgang in de wereldcontainervaart weer hervat. De laatste jaren zien we van maand tot maand wel iets grotere uitslagen naar boven en naar beneden, maar het langjarig gemiddelde laat alleen maar een opwaartse tendens zien.

De vraag is of deze aanhoudt. Onderzoeksbureau Transport Intelligence enquêteerde een kleine driehonderd logistici bij grote concerns, die signaleren dat in de jaren 2013-2018 wereldwijd het voorraadniveau constant is toegenomen. Voorraadniveaus nemen eigenlijk al een heel decennium alleen maar toe. Bedrijven doen dit om hun markten in verschillende regio’s snel te kunnen bedienen. Een verstoring in de wereldhandel, kan betekenen dat voorraden geen markt vinden en dat distributiecentra overvol raken.