Dat schrijft het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) in een rapport dat in opdracht van de Duitse regering is gemaakt. Daaruit blijkt dus dat diverse modaliteiten zonnige tijden tegemoet gaan, althans voor wat betreft het volume.

Weg

Het wegtransport groeit dit jaar met 1,6% in vergelijking met afgelopen jaar. In de jaren daarna volgt een soortgelijke groei. Volgens het rapport komt het goederenvervoer over de weg uit op een totaal van ruim 4 miljard ton. Daarmee blijft het met afstand de grootste landmodaliteit.

Binnenvaart

Volgens het BAG kan de Duitse binnenvaart dit jaar profiteren van een forse toename van het volume, in vergelijking met het jaar 2018. Niet verwonderlijk, aangezien het voorbije jaar werd gekenschetst door aanhoudende droogte. Veel verladers en expediteurs kozen daarom noodgedwongen voor andere modaliteiten.

Waarschijnlijk stijgt het volume dit jaar met 6,4%. Daarmee komt het overigens nog niet op het niveau van 2017. Vermoedelijk haalt de binnenvaart dat niveau zelfs in 2022 nog niet. De sector moet het de komende jaren dus doen met een zeer geringe toename.

Spoor

Het goederenvervoer over rails kan naar verwachting wel een continu stijgend volume tegemoet zien. Dit jaar al komt er waarschijnlijk 2,2% bij, waarna de plus zich doorzet in de jaren erna. Het niveau van 415,2 miljoen ton in 2019, stijgt naar 435,2 miljoen ton in 2022. Spoor en binnenvaart blijven qua volume de komende jaren dus op ruime afstand van het wegtransport.

Luchtvracht doet het ook goed, met een verwachte stijging dit jaar van 1,8% naar 5 miljoen ton. De komende jaren stijgt dit volume door naar 5,3 miljoen. De grootste stijging zit echter in het gecombineerde vervoer. Daar verwachten de onderzoekers een plus van maar liefst 6,3% dit jaar. In de eerstvolgende jaren stijgt deze branche hard door.

Havens

Niet alleen de modaliteiten stijgen, ook de overslag in Duitse havens neemt waarschijnlijk toe. De havengemeenschap bij de oosterburen zal wel genoegen moeten nemen met telkens een kleine plus van rond de 1%.