De vijf grootste markten daalden evenwel met 2%, maar die tegenvaller kon door andere markten worden opgevangen. Ook de koude winter en lange, warme zomer in Europa zetten geen rem op de sector.

Kostenstijgingen

Volgens de branchevereniging waarschuwt de sector wel voor kostenstijgingen en meer regeldruk. Dat laatste komt onder meer door de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland de tweede exportmarkt voor de bloemen- en plantensector, die dan ook al de nodige voorbereidingen heeft getroffen.

De kostendruk kan verder aangepakt worden door meer in te zetten op digitalisering. Ook het vervoer van de planten en bloemen kan efficiënter. Verder wil de sector inzetten op verduurzaming. Met name het gebruik van plastic moet worden teruggedrongen.