De Duitsers melden eerder een winst (ebit) te verwachten van zo’n 4,15 miljard euro. Onlangs maakte het bedrijf bekend dat dat cijfer naar beneden is bijgesteld. Onder de streep blijft er nu naar verwachting ‘slechts’ 3,2 miljard euro over, door het stijgen van de kosten zonder bijbehorende omzettoename.

Oorzaak van die negatieve trend is het almaar dalende postvolume. Daar staat weliswaar een stijgend volume van het pakketvervoer tegenover door de toenemende populariteit van e-commerce, maar groot probleem hierbij is het rendabel verwerken van de enorme retourstromen. Een fenomeen waar veel pakketvervoerders mee worstelen.

Het bedrijf kondigde ook extra uitgaven aan van 500 miljoen euro. Dit geld wordt voor twee doeleinden gebruikt: verdere automatisering en het financieren van vervroegd pensioen van oudere werknemers.

In het eerste kwartaal van dit jaar kreeg Deutsche Post-DHL al een winstdaling voor de kiezen. In die periode hielden de Duitsers ongeveer 600 miljoen euro over. Dat was ruim 5% minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

In het eerste kwartaal van 2018 ging ook de omzet omlaag. Het bedrijf moest een opbrengstendaling van 1% incasseren en kwam uit op een omzet van 14,7 miljard euro. De Duitsers weten dat toen onder meer aan ongunstige wisselkoersontwikkelingen.

Bij het presenteren van die kwartaalcijfers, een maand geleden, hield de post- en pakketbezorger nog vast aan de voorspelling van 4,15 miljard euro winst over dit jaar. Daar is het bestuur van Deutsche Post-DHL nu dus alsnog op teruggekomen.

Als gevolg van de winstwaarschuwing daalde het aandeel op de beurs van Frankfurt vrijdag met 6,6%. Dat is de grootste daling van de afgelopen twee jaar.