Volgens die studie levert de haven 10,8 miljard euro directe toegevoegde waarde en 9,4 miljard indirecte toegevoegde waarde op en is die goed voor 143.000 banen, direct en indirect. De overslagsector en de chemische nijverheid leveren de meeste directe werkgelegenheid op, respectievelijk 24 en 18% van het totaal aantal banen.

Topman Jacques Vandermeiren van Havenbedrijf Antwerpen grijpt de studie aan om maar weer eens te pleiten voor uitbreiding van de containercapaciteit. Hij wijst erop dat 2017 het vijfde recordjaar op rij was voor Antwerpen en het eerste kwartaal van dit jaar met 9,5% groei van de containeroverslag het beste ooit. ‘Met deze groeicijfers wordt de operationele capaciteitsgrens versneld bereikt waardoor een capaciteitsuitbreiding voor containers zich nog sneller opdringt dan voorzien’, aldus de havenbaas.