Dat meldt de FOD Economie (het Belgische ministerie van Economische Zaken). Deze heeft onderzoek gedaan naar de marktomstandigheden in zo’n zeshonderd verschillende sectoren. Daarbij kwam ook het vrachtvervoer aan bod.

De onderzoekers keken naar diverse criteria om te bepalen hoe sterk de concurrentiekracht is van de verschillende markten. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de verandering van marktaandelen en de winstmarges van de diverse bedrijven.

Daar kwam uit naar voren dat sprake kan zijn van verstoorde marktwerking in het goederenvervoer via spoor, lucht en zee. In eerdere onderzoeken kwamen deze sectoren ook al naar voren. De komende maanden gaat de FOD verder onderzoek doen naar de impact van het potentieel gebrek aan concurrentie op de marktprijzen.