Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam Nederland vorig jaar met zijn export 3,2% van de wereldhandel voor zijn rekening.

Eerdere jaren ging het aandeel nog omlaag van circa 3,5 naar 3%. In 2016 was sprake van een kantelmoment. Dat kwam enerzijds doordat de Nederlandse export aan kracht won, en anderzijds doordat de waarde van de totale wereldhandel juist afnam. In 2017 nam de waarde van de wereldhandel wel toe, maar ging de Nederlandse export toch harder vooruit.

Procentueel nam de goederenexport vanuit Nederland richting Azië tussen 2015 en 2017 het hardst toe, met ongeveer een kwart. Het ging hier vooral om aardolieproducten. Ook de uitvoer naar Noord- en Zuid-Amerikaanse landen en Oceanië steeg. Naar Europese landen werd juist minder geëxporteerd, al is Europa wel nog steeds goed voor het leeuwendeel van de Nederlandse exportgoederen.

De Nederlandse export bestaat voor een deel ook uit diensten. Hier was op de routes richting Oceanië sprake van de grootste plus, gevolgd door die naar Europa en Azië. Bij diensten moet onder meer gedacht worden aan handel in royalty’s en licenties.

De totale wereldhandel is sinds het begin van deze eeuw meer dan verdubbeld in waarde, van 8,5 biljoen euro tot bijna 20 biljoen euro vorig jaar. Ook de Nederlandse uitvoer is ongeveer zo sterk gestegen. Lang lieten onze export en de wereldhandel ook min of meer hetzelfde ontwikkelingspad zien. Na 2009 lopen de ontwikkelingen echter minder synchroon, aldus het statistiekbureau.