Dit betrof vooral voedsel en levende dieren, die goed waren voor ruim een derde van het totaal. Chemische producten en machines vonden ook gretig aftrek. Een jaar eerder waren de Palestijnse gebieden goed voor 20 miljoen euro exportwaarde. In 2012 was dit 6,2 miljoen euro.

Andersom voerde Nederland in 2017 voor circa 900.000 euro aan goederen uit de Palestijnse gebieden in. Het gaat hier met name om dierlijke en plantaardige oliën. Een jaar eerder werd voor 3,5 miljoen euro aan goederen uit de regio ingevoerd.

De uitvoer naar Israël vanuit Nederland was vorig jaar goed voor een bedrag van bijna 2,4 miljard euro. Ook hier blijken machines en chemische producten een belangrijk exportproduct. Andere goederen die veel richting Israël worden verscheept zijn farmaceutische producten en voedingsmiddelen.

Andersom worden ook veel farmaceutische producten vanuit Israël geïmporteerd. Ook meststoffen en groente en fruit nemen een aanzienlijk deel in van de totale invoerwaarde van in totaal ruim 1,8 miljard euro.