De totale uitvoer van goederen (dus zonder de export van diensten) naar landen buiten de EU steeg in 2017 met 16%. De export binnen de EU nam met 8% toe, al is de totale waarde daarvan wel nog een stuk groter dan van die naar buiten Europa.

Verhoudingsgewijs waren Zuid-Korea en Rusland de grootste stijgers. De export naar Zuid-Korea steeg met 53% tot 5,5 miljard euro. Dat kwam vooral door de uitvoer van chipmachines, waar Nederland met ASML een grote speler voor in huis heeft. Naar Rusland werd 29% meer (5,6 miljard) geëxporteerd. Daar waren vooral landbouwmachines en voertuigen in trek. Ook werden naar Rusland veel computers verscheept, die Nederland slechts als tussenbestemming hadden.

De groei van de Nederlandse export drijft vooral op aardolieproducten en auto’s, zowel binnen als buiten de EU. Binnen Europa werden verder veel telefoons doorgevoerd.

In absolute zin groeide de export naar de buurlanden het hardst. Verreweg de grootste exportgroei betrof de export naar Duitsland (plus 9 miljard euro), gevolgd door België (plus 4,3 miljard). Ook de Verenigde Staten eindigde hoog op dit lijstje. Er ging voor dik 2 miljard euro meer de Atlantische Oceaan over.

De VS is sinds kort in een handelsconflict met China verwikkeld, als gevolg van de hoge importheffingen op buitenlands staal en aluminium die president Donald Trump eerder dit jaar aankondigde.