Het wegtransport in Nederland kende in 2017 een volumegroei van 1,5%. De omzet nam gemiddeld 5,9% toe, de sterkste toename sinds top- en crisisjaar 2007. Voor dit jaar rekent de bank op een volumegroei van 2%. De bouwnijverheid zal aan de groei van het wegvervoer blijven bijdragen, evenals het webwinkelen. Voor het lopende jaar rolt er een volumegroei uit van 2%, voorspellen de bankeconomen.

De totale omzet in de logistieke sector in Nederland groeit dit jaar 6%. Voor volgend jaar wordt een prognose voor de omzetgroei afgegeven van 5%.

Knelpunten zijn intussen het personeelstekort en de aanstaande uittreding van het Verenigd Koninkrijk, of liever de onzekerheid daarover. Van alle bedrijven in de logistieke sector heeft nu ruim een vijfde van de bedrijven te maken met een fors gebrek aan werkkrachten. De ‘Brexit’ zal de wachttijden aan de grenzen met de Britse eilanden verlengen wegens scherper douanetoezicht.

Tegelijk wordt ‘duurzaamheid’ steeds belangrijker voor logistieke dienstverleners. Wegvervoer en de gehele logistieke sector kunnen bij de verduurzaming van de economie een belangrijke rol spelen. In het wegvervoer geldt, zegt ABN Amro, dat de financiële slagkracht de laatste jaren gemiddeld is toegenomen en investeringen in schoner materieel daardoor kunnen worden vergroot.