In de eerste maand van het jaar groeide opnieuw vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten. Het volume van de import was in 9,1% groter dan een jaar eerder. De groei van de import was groter dan in de voorgaande maanden. Volgens de zogenoemde exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in maart minder gunstig dan in januari. De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export.

De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2016. In totaal ging er voor 39 miljard euro aan goederen de Noordzee over. Dat de waarde van de export naar de Britten gelijk is gebleven, heeft deels te maken met de dure euro. Sinds de bewoners van het Verenigd Koninkrijk voor de brexit stemden, daalde het Britse pond ten opzichte van de Europese munt. De vraag naar Nederlandse producten nam daardoor af. Prijsstijgingen voor Nederlandse producten zorgden ervoor dat de waarde niet daalde.

Van de goederen die naar het Verenigd Koninkrijk werden uitgevoerd, is zo’n 20 miljard euro in Nederland geproduceerd, de rest is eerder al naar Nederland geïmporteerd. Ook die verhouding veranderde niet ten opzichte van een jaar eerder. Wat wel veranderde was dat er meer agrarische producten werden geëxporteerd. De industriële export nam daarentegen vorig jaar wat af, maar dat kwam omdat er in 2016 een boorplatform was afgeleverd.

De export van diensten naar het Verenigd Koninkrijk groeide vorig jaar met 7% ten opzichte van 2016. Daarmee kwam de dienstenexport op 21,7 miljard euro. Tegelijkertijd importeerde Nederland voor 19,8 miljard euro aan diensten uit het Verenigd Koninkrijk, een stijging van 4%.