Het volume van de goederenexport was in juni 11% groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste stijging na december 2010. In juni groeide vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juni 6,3% groter dan een jaar eerder, aldus het CBS. Volgens het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in augustus per saldo even gunstig als in juni, maar minder gunstig dan in juli.

De positieve reeks cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde waren voor het Centraal Planbureau (CPB) reden de economische ramingen voor de langere termijn te verhogen. De Nederlandse economie stevent dit jaar voor het eerst sinds 2007 af op een groei van meer dan 3%. Verder nam het aantal banen toe en daalde de werkloosheid.

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken riep het nieuwe kabinet op om verstandig om te gaan met de financiële ruimte die door de uitbundige groei ontstaat. Ook zijn collega van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, benadrukte dat goede economische tijden gebruikt moeten worden om buffers op te bouwen voor de toekomst.