De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte maandag bekend dat er daarmee vier kwartalen op rij sprake was van groei.

De G20-landen realiseerden vorig kwartaal gemiddeld qua export van goederen 3% groei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. Op Frankrijk na zagen alle G20-landen hun uitvoer stijgen.

Australië voerde die lijst aan met een plus van 7,2%. Ook in Zuid-Korea (plus 5,7%) en het Verenigd Koninkrijk (plus 3,3%) was de groei volgens de OESO robuust. Van de eurolanden presteerde Duitsland met een exportplus van 1,3% het beste.

Qua import van goederen was in alle landen van de G20 sprake van groei. Deze kwam gemiddeld uit op 4%. In China was de stijging van de invoer met krap 10% het sterkst. Turkije sloot hier de rij met een plus van 1,8%.

Nederland maakt overigens geen deel uit van de G20.