Bij de maritieme aanvoer deden vooral de metaalproducten, de ruwe mineralen en de bouwmaterialen het goed. Die trafieken stonden op een hoger peil dan in de periode voor de crisis, zegt het Havenbedrijf Gent. De vaste brandstoffen evenaren dat niveau. De agribulk, de ertsen en metaalresiduen en de chemische producten hebben de inhaalbeweging nog niet afgerond. Ook roro en containers zetten hun heropleving voort.

Bij de maritieme afvoer tekent de rorosector wel “een zeer sterke stijging” op en zitten ertsen en schroot, voedingsproducten en vaste minerale brandstoffen nog steeds in de lift. Voor de landbouw- en de metaalproducten is het herstel aan de gang. De chemische producten laten het nog wat afweten.

De binnenvaarttrafiek steeg met 9,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Aan die kant zorgen vooral de granen, vaste minerale brandstoffen, ijzererts en zand voor groei.

De totale watergebonden goederenoverslag in Gent dikte met 14,4% aan tot 12,6 miljoen ton. De Gentse haven blijft hiermee op dezelfde koers als in 2010.