De luchtvrachtbranche blijft in roerige tijden. Maatschappijen schrijven weer zwarte cijfers en er wordt weer gesproken over expansie, overnames en participaties met Schiphol in de hoofdrol.