Goederenvervoer wordt steeds meer een keten waarin verschillende modaliteiten een rol spelen. Overheden maar ook (sommige) verladers willen dat het vervoer naar het achterland verschuift van trucks naar barge en trein. Hoe staat het ervoor?