De binnenvaart worstelt. De volumes trekken aan, maar of dat ook geldt voor de tarieven? En hoe kunnen de binnenschippers profiteren van de trend naar intermodaal vervoer?