Van de vele miljoenen containers die vanuit alle windstreken de Nederlandse havens binnenkomen, heeft een deel risicovolle gassen aan boord.

Het zomaar openen van dergelijke, vaak ongemarkeerde containers kan bijzonder schadelijk zijn. Het handboek Containergassen geeft de nodige handvatten om daar op een veilige manier mee om te gaan. Wat zijn de gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn? Hoe bepaal je wanneer het veilig is om een container te openen? Welke wet- en regelgeving is hier van belang?


In samenwerking met EVO is de tweede volledig herziene druk van Handboek Containergassen verschenen bij NT Publishers, uitgever van onder meer Nieuwsblad Transport en MainPort Magazine.

Er is veel gebeurd sinds de laatste uitgave van het Handboek Containergassen (2009). Het Protocol voor het veilig openen van containers is aangescherpt en het wordt gebruikt door zo’n 40% van de bedrijven in Nederland die met importcontainers werken. Intussen zijn duizenden gasmetingen verricht, waarbij blijkt dat het bekende lijstje van tien gevaarlijkste stoffen lang niet toereikend is.

In België is volop aandacht gekomen voor het probleem en heeft de Douane een strakke aanpak ingevoerd. Ook elders in Europa dringt het besef door dat bedrijven waakzaam moeten zijn voor het probleem van de containergassen.

Het boek is geschreven door José van Uffelen en Feico Houweling. Houweling vond het hoog tijd voor een nieuwe herziene druk: ‘De situatie is niet meer te vergelijken met pakweg vier jaar geleden. Er zijn nu gecertificeerde opleidingen voor gasmeetkundigen en ook op het gebied van de wet- en regelgeving is er meer duidelijkheid. Sommige bedrijven die importcontainers ontvangen, zijn al heel ver met het nemen van effectieve maatregelen die in de praktijk goed blijken te werken. Daardoor hebben we het boek veel concreter kunnen maken met veel tips en praktische aanwijzingen.’

Verder keken de schrijvers uitgebreid over de grens naar de situatie in landen als België, Duitsland en Frankrijk. ‘In eerste instantie dachten we dat we er een Europees boek van konden maken, maar Nederland is echt koploper bij de aanpak van gevaarlijke containergassen. Daardoor kun je de Nederlandse situatie rustig als voorbeeld gebruiken. In Duitsland gebeurt er wel veel in de medische hoek, maar je ziet toch dat er steeds wordt teruggegrepen op onderzoeken uit Nederland.’