De wereldhandel groeit dit jaar naar verwachting sterker dan gedacht. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verhoogde haar groeiverwachtingen naar 3,6%, van de 2,4% waarop in april nog werd gerekend.


Vorig jaar ging de wereldhandel met 1,3% omhoog, wat het zwakste jaar was voor de mondiale handel sinds de financiële crisis. Voor 2018 rekent de WTO op een afzwakkende groei van 3,2%.

Volgens de WTO zijn er veel onzekerheden rond de wereldhandel, vooral protectionistische maatregelen. De WTO noemde hierbij geen landen, maar doelt onder meer op het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. WTO-voorzitter Roberto Azevêdo uitte eerder kritiek op de plannen van Trump om hoge importheffingen in te voeren op bepaalde producten uit het buitenland.