‘De offshoremarkt zinkt.’ Met die dramatische woorden wist voorzitter Offshore James McDonald van verzekeringsclub IUMI op een conferentie in Tokio zich te verzekeren van aandacht.


Hij schetste een scenario van een toenemend aantal claims en dalende premie-inkomsten. Volgens de voorman van de International Union of Marine Insurance hebben verzekeraars van offshore-gerelateerde risico’s over de ‘verzekeringsjaren’ 2015 en 2016 een gezamenlijk verlies geleden van 4,8 miljard euro.

Enerzijds zijn de premie-inkomsten gedaald sinds de val van olieprijs in 2014, waardoor veel projecten op een laag pitje zijn gezet en op grote schaal materieel is stilgelegd. Anderzijds zijn door nieuwe technieken in sommige gevallen risico’s toegenomen. McDonald noemde de introductie van drijvende gasfabrieken (flng), waarvan de risico’s moeilijk zijn in te schatten, als voorbeeld.

De huidige voorzichtige opleving van de markt lijdt volgens hem ook tot extra risico’s omdat apparatuur die een tijdje heeft stilgestaan nu veelal door onervaren personeel moet worden gereactiveerd. Diezelfde opleving trekt volgens hem ook nog eens onervaren assuradeuren, die een graantje mee proberen te pikken.

Hij schetste tenslotte nog een scenario waarin een verdere stijging van de olieprijs waarschijnlijk niet het wondermiddel dat alle kwalen geneest zal blijken te zijn. ’25 jaar geleden zijn we voor het eerst meer olie gaan gebruiken dan er ontdekt werd. Nu consumeren we al vier keer zo veel olie dan er ontdekt wordt. Maar de wereldwijde transportsector blijft sterk afhankelijk van koolwaterstoffen. Het zou dus best kunnen dat gas de nieuwe olie wordt.’