Voor de containervaart en ook in de luchtvracht (15 miljard euro meer omzet!) was 2020 onder de streep een recordjaar. De opslagloodsen van de logistieke dienstverleners in Europa werden bovendien tot de nok toe gevuld, vooral ook omdat gevreesd werd dat een brexit-deal zou uitblijven en daarmee de logistiek tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU deels op slot zou gaan. Genoemde sectoren verwachten in het nieuwe jaar het succes van vorig jaar te continueren.

Met het handelsakkoord tussen Londen en Brussel van vlak voor de jaarwisseling is het nachtmerrie-scenario van een harde brexit voorkomen en kan de logistiek voort, met allicht de nodige aanpassingen, want er zullen ongetwijfeld meer wachtende trucks in de havens verschijnen. Transport weet zich altijd snel aan te passen aan gewijzigde omstandigheden en handelsbelemmeringen te omzeilen. Zo is rederij DFDS al begonnen met rechtstreekse ferry-diensten tussen Ierland en Frankrijk om vertragingen in het gebruikelijke wegvervoer via het VK te vermijden.

De brexit zal ondanks het akkoord nog wel enige tijd leiden tot verstoringen van de logistieke processen, zoals in de douane-afhandeling. De coronacrisis en de lockdowns zullen de economie en de logistiek zeker het komende half jaar ook nog parten spelen, maar voorzichtig optimisme is op zijn plaats nu de vaccinatieprogramma’s langzaam op stoom komen.

De diverse inkoopindexen laten aan het begin van het jaar forse groeicijfers zien voor de industriële bestellingen die worden verwacht als lockdowns over een aantal maanden naar verwachting langzaam tot het verleden gaan behoren. Om diezelfde reden voorzien economen dat 2021 een topjaar wordt waarin consumenten hun geld extra laten rollen.

Dat is goed nieuws voor het wegvervoer, dat vorig jaar in een achtbaan terecht kwam door de coronacrisis. De Rotterdamse haven leed vorig jaar ook volumeverlies, maar hield bij de containeroverslag de schade beperkt. Zeker in de tweede helft van 2020 ging het crescendo in de containervaart en boekten rederijen recordwinsten. Positief voor de maritieme sector is, dat de rederijen verwachten dat die trend zich zal doorzetten tot aan zeker het tweede kwartaal van dit jaar.

Ook binnen de luchtvracht, altijd een goede indicator voor economisch herstel, staan de seinen op groen. Airlines en expediteurs behalen in die sector sinds de eerste maanden van de coronapandemie recordwinsten, terwijl het gelieerde passagiersvervoer monsterverliezen lijdt door hetzelfde virus. De helft van de passagiersvloot blijft dit jaar naar verwachting nog aan de grond staan, en dat zorgt voor een aanhoudend capaciteitstekort en hoge tarieven in de luchtvrachtsecor. Daarbij komt dat door het stijgend aantal online-bestellingen de vraag naar capaciteit verder stijgt.

De logistiek kan al met al hoop koesteren op een succesvol 2021, hoewel er zeker grote uitdagingen blijven, want milieuproblemen zoals het stikstofdossier, de CO2-uitstoot en de PFAS-discussie zijn tijdens de coronacrisis niet verdwenen.