Om de niet malse conclusies, die pas op Prinsjesdag werden gepubliceerd, kon de verantwoordelijke staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingen) vervolgens niet heen: Maastricht Aachen Airport kon min meer sluiten en Schiphol zou een kwart van zijn vrachtvluchten verliezen aan concurrentie in de omliggende landen. Uiteindelijk heeft het vreemd genoeg nog twee maanden geduurd voordat het kabinet definitief de vrachttaks ten grave droeg. Waarschijnlijk was die tijd nodig om ergens anders bij de vliegbelasting de ontbrekende 12 miljoen euro te vinden die de belasting op vrachtvluchten had moeten opleveren.

De grote vraag is nu hoe het zo ver heeft kunnen komen met de vrachttaks, want het verantwoordelijke ministerie van Financiën was al bij een eerdere poging om vrachtvluchten te belasten op de vingers getikt door de Raad van State. De conclusie was destijds al: niet doen, want het plan ondergraaft de concurrentiepositie van de twee belangrijkste vrachtluchthavens van Nederland ernstig.

Dat er toch werd doorgezet, ondanks goed onderbouwde kritiek van de logistieke sector, laat zien dat het departement goede raad om budgettaire redenen het liefst in de wind slaat, maar ook dat het ministerie dat verantwoordelijk is voor het wel en wee van de Nederlandse luchtvrachtsector, het ministerie van Infrastructuur, het schromelijk heeft laten afweten in de discussie rond de vrachttaks. Dat is vreemd, omdat de verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) dit voorjaar nog met enige trots de nieuwe luchtvaartnota presenteerde, met daarin speciale aandacht voor de kleine Nederlandse luchtvrachtsector.

Die sector is goed voor 25% van de toegevoegde waarde van Schiphol en een belangrijke banenmotor voor de BV Nederland, schreef Van Nieuwenhuizen in de nota. Zij wees er tevens op dat de sector derhalve steun verdient om die belangrijke rol te kunnen behouden en zelfs te versterken.

Het is dan vreemd dat dezelfde minister bijna tegelijkertijd een ander departement datzelfde beleid laat slopen met een eenzijdige belastingmaatregel op vrachtvluchten die uniek is in de wereld. Nergens heeft Van Nieuwenhuizen zich gedistancieerd van de vrachttaks en de eis gesteld dat de ambtenaren het financieringsgat van twaalf miljoen euro op een andere manier zouden invullen.

Door zich afzijdig te houden, kunnen er ook vraagtekens worden gezet achter de waarde van de nieuwe luchtvrachtnota voor de luchtvrachtsector. Voorlopig blijkt die nog bitter weinig waard. Anders was de voorgestelde vrachttaks al wel in een vroeg stadium van tafel geveegd.