De regeling heeft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is goed dat de overheid hierover duidelijkheid schept. Daar zaten zowel de transportsector als de winkelketens al lang op te wachten. Vrachtwagens worden immers voor langere periode aangeschaft. Bovendien voorkomt de Rijksoverheid met deze regeling dat ambitieuze gemeenteraden een lappendeken naaien van verschillende regels per stad.

Toch zijn er wel enkele vraagtekens te plaatsen bij deze aankondiging van zero emissie zones. Eigenlijk zou je nu kunnen zeggen: blaas dan het hele project maar af. Pas over tien jaar moet iedereen elektrisch rijden, of dat nou op waterstof of batterij-elektrisch is. Het is een verstandige beslissing van de overheid, of anders wel een geslaagde lobby van de transportsector, om ondernemers niet nu al te dwingen beslissingen te nemen voor investeringen waarvan nog helemaal niet duidelijk is of ze over een paar jaar al in voldoende mate beschikbaar zijn. Zo rijden er pas op beperkte schaal elektrische trucks rond, vooral bedoeld als test, en een oplaad-infrastructuur voor trucks is er helemaal nog niet.

Je kunt op je vingers natellen dat er de komende jaren dus nog flink geïnvesteerd gaat worden in Euro VI-trucks. Als een ondernemer volgend jaar een nieuwe Euro VI-bakwagen aanschaft, kan hij er tot 2030 mee blijven rijden. Dan is het voertuig precies afgeschreven. De overheid is dus tot de conclusie gekomen dat zonder ruime overgangsregeling de transportsector voor een onmogelijke opgave staat. Zeker met de huidige technieken en prijzen. De vraag is waar de techniek over vijf jaar staat, maar dat weet nu nog niemand.

Je kunt nu de vraag stellen, of de gemeenten de afgelopen jaren niet te veel voor de troepen uit zijn gelopen met hun aankondigingen. 2025 is nog altijd een zeer ambitieuze doelstelling voor zero emissie transport. Waarschijnlijk begint tegen die tijd de serieproductie van de voertuigen pas echt op gang te komen. Het duurt vervolgens vijf jaar om de hele vloot te vervangen, precies de overgangsperiode. Want een jong voertuig wegdoen, dat is ook niet echt goed voor het milieu.

Op de achtergrond speelt nog de invoering van de kilometerheffing voor vrachtauto’s, waarbij dieselvoertuigen ongetwijfeld een flink hoger tarief gaan betalen dan zero emissie vrachtwagens. Dat zal er ook toe leiden dat transportondernemers op een gegeven moment, als de fabrikanten er klaar voor zijn, de rekensom gaan maken om over te stappen op zero emissie. En dat deze voertuigen niet alleen voor binnenstedelijke distributie gebruikt worden, maar gewoon in de hele planning meedraaien. Want zero emissie gaat er komen, gemeentelijke zones of niet. Fiscale stimulering werkt daarbij beter dan een verbod. Het zou goed zijn als de overheid hierbij niet alleen kijkt naar de transportsector, maar ook de reguliere automobilist niet ontziet. Daar is elektrisch rijden immers al wel goed te doen.

Lees ook: Zero-emissie stadslogistiek alleen verplicht voor nieuwe voertuigen