Ontwikkelaars, makelaars en beleggers in logistiek vastgoed maken op het moment gouden tijden door.


Die conclusie mag getrokken worden uit de artikelen die we publiceren in het dossier Logistiek Vastgoed van deze week. Of de data nu afkomstig zijn van banken (we halen onderzoeken van BNP Paribas en ING aan) of makelaars (zoals Jones Lang LaSalle) of vastgoedondernemingen zelf (we noemen Prologes en WDP): de seinen staan op groen.

Nu is de vastgoedsector van oudsher opportunistisch. De pieken zijn hoog, maar de dalen vaak ook diep. Zeker bij een lage rentestand stroomt het geld tijdens een hoogconjunctuur massaal naar panden en percelen, met als gevolg forse leegstand en waardevermindering tijdens een recessie.

Ook het Belgische Warehouses De Pauw (WDP) kon vorige week vrijdag mooie resultaten presenteren – met nog mooiere verwachtingen voor 2018. Journalisten die bij de persconferentie aanwezig waren stelden vragen over de hoeveelheid vierkante meter die de markt nog kon verwerken. Niet alleen WDP bouwt immers nieuwe dc’s, alle concurrenten doen dat ook.

Angst voor verzadiging lijkt er nog niet te zijn in de sector. De economie groeit, de logistieke sector groeit, de bestedingen groeien en daarnaast hebben logistieke bedrijven behoefte aan ander vastgoed dan vroeger werd gebouwd. Vastgoed dat voldoet aan de eisen die e-commerce stelt.

Werd tot voor kort nog regelmatig gesproken over de ontwikkeling van brownfields – inmiddels lijkt die discussie verstomd. Oude panden staan leeg, nieuwe dc’s verschijnen op de laatste greenfields in de logistieke hotspots (Venlo, Tilburg, Schiphol).

De vastgoedmarkt is een laat-cyclische sector. Tegen de tijd dat nieuwe grond is uitgegeven, bouwplannen zijn gemaakt en goedgekeurd en het pand is gebouwd én verhuurd, kan de economische situatie veranderd zijn. Door een stijgende rente bijvoorbeeld, of de gevolgen van de Brexit.

Geen andere sector werd zo zeer getroffen door de crisis in en na 2008 als de bouw- en vastgoedsector. De gevolgen van die baisse zijn nog steeds merkbaar en veroorzaken deels de krapte aan woningen, kantoren en ander vastgoed. Enige voorzichtigheid bij het al te enthousiast uitgeven van grond en het ontwikkelen van panden is bepaald op zijn plaats.