De Europese plannen voor het wegvervoer, zoals aangekondigd in het mobiliteitspakket, hebben negatieve gevolgen voor de Nederlandse wegtransporteurs.


Dit blijkt uit een rapportage van onderzoeksbureau Ecorys. Vooral een versoepeling van de cabotageregels zou de Nederlandse transportsector hard raken.

Dat vakbond FNV kritisch is over de plannen, hoeft niemand te verbazen. De voorstellen vanuit Brussel ‘ondermijnen onder meer de werkgelegenheid van beroepschauffeurs en leiden tot een race naar beneden in het wegvervoer’, schrijft de bond in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

Positieve gevolgen zijn er ook, volgens Ecorys. Zo krijgen werkgevers meer flexibiliteit bij het plannen van ritten en leidt het tot een kostenverlaging voor buitenlandse transporteurs die in Nederland actief zijn. Dat Evofenedex enthousiast is over de soepele carbotageregels is dan ook niet vreemd.

Wat stelt ‘Europa’ voor? Momenteel mogen buitenlandse chauffeurs drie ritten uitvoeren in zeven dagen. Als het mobiliteitspakket zou worden ingevoerd, verandert dat naar een onbeperkt aantal ritten binnen vijf dagen na een internationale rit. Het onderzoeksbureau denkt dat daardoor het aandeel cabotage explosief stijgt, van de huidige 1% naar 5 tot 10% van het totale binnenlandse vervoer.

Nu is bekend, dat Nederlandse vervoerders veel minder vaak op internationale transporten worden ingezet dan vroeger, als gevolg van concurrentie vanuit Oost-Europa. Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, meldde eerder al dat zo’n 95% van de Nederlandse transportbedrijven binnen een straal van 300 kilometer van Utrecht blijft.

Dit betekent dat Nederlandse transportondernemingen geraakt worden bij een versoepeling van de cabotageregels. Ook de (Nederlandse) werkgelegenheid krijgt te lijden bij invoering van de plannen, meldt Ecorys.

Nu is het aantal vacatures in de logistiek, en zeker ook in het wegtransport groot. Ook los van de sterk groeiende economie zal het aantal vacatures in het wegtransport blijven stijgen, door de vergrijzing in de sector. Voeg daarbij de steeds concretere plannen als het gaat om autonoom rijden, de sterke roep om verduurzaming door gebruik te maken van alternatieve modaliteiten, de bredere acceptatie van de ecocombi (meer lading met minder chauffeurs) én toch ook het feit dat de transportsector voor veel werkzoekenden niet heel populair is – dan zou een verdringing op de arbeidsmarkt wellicht niet eens zo ingrijpend zijn.