Uit de vorige week gepubliceerde doorvoercijfers van het CBS over 2016 bleek het maar weer eens: fossiele brandstoffen zijn in ons land nog altijd van groot belang voor zowel de in- als de uitvoer.


Qua volume komt geen enkele andere productgroep zelfs maar in de buurt.

Enkele cijfers uit het jaaroverzicht van de Haagse rekenmeesters: de inkomende doorvoer bestaat voor 43% uit fossiele energie, terwijl de uitgaande doorvoer zelfs voor 49% uit oeroude dode planten en dieren bestaat. In de zeevaart bestaat meer dan een kwart uit fossiele vracht, bij de binnenvaart is dit percentage zelfs 40. In euro’s is de waarde uiteraard een stuk minder groot, maar vooral voor de zeevaart nog altijd aanzienlijk, met zo’n 10% van de totale waarde van de ingevoerde producten.

Nederlandse havens worden aangespoord om zo snel mogelijk af te stappen van de ‘grijze brandstoffen’. Zo werd onlangs een motie aangenomen in Rotterdam, waarin de haven werd opgeroepen om in 2030 volledig steenkolenvrij te zijn. Voor de collega’s in Amsterdam geldt ook dat ze daar zo snel mogelijk mee moeten stoppen, al is een exacte einddatum niet gegeven. Diverse belangengroepen zouden graag zien dat de fossiele activiteiten in de havens nog verder aan banden worden gelegd.

Die roep om te stoppen komt ongetwijfeld voort uit de beste bedoelingen. Maar het is niet denkbeeldig dat een dergelijke oproep en dito beleid vooral zorgen voor verplaatsing van omzet naar havens in omringende landen. Want of we tegen die tijd met z’n allen fors minder fossiele brandstoffen verbruiken, is zeer de vraag.

De twee grootverbruikers in de mobiliteit zijn het wegverkeer en de scheepvaart: samen goed voor ruim 80% van het totale verbruik in de vervoerssector. Hoewel in beide modaliteiten volop stappen worden gezet om te verduurzamen, valt grootschalige inzet van uitstootvrije oplossingen in het wegverkeer en de scheepvaart niet binnen enkele jaren te verwachten.

Natuurlijk, hier en daar worden de eerste zero-emissie trucks en schepen ingezet en de elektrische auto begint langzaam de markt te veroveren. Maar waar komt het merendeel van die elektriciteit vandaan? Precies, kolen.

Daarom het verzoek aan politici en activisten: geef iets minder gas a.u.b.