Vertrouwen in de toekomst. Dat is het motto van het nieuwe kabinet, dat over goed een week samen met de koning zal poseren voor de officiële regeringsfoto.


Het is uit logisch oogpunt een raar motto. Kun je immers vertrouwen in het verleden hebben? Maar vooruit, we zullen het er de komende vier jaar mee moeten doen en ‘vertrouwen in de toekomst’ klinkt in elk geval opmonterend.

Zoveel wordt uit de coalitieplannen duidelijk: de gemiddelde Nederlander gaat er per saldo fiscaal op vooruit. Een modaal huishouden houdt maandelijks een paar tientjes aan Rutte III over. Wel moet oma, met alleen haar AOW’tje, straks geen 6, maar 9% btw betalen voor haar tas met boodschappen. Ze is ook meer kwijt aan haar permanentje. Dat zal haar, eenmaal weer thuisgekomen, niet spontaan in het Wilhelmus doen uitbarsten.

Voor wegen, vaarwegen en openbaar vervoer wordt 2 miljard euro extra uitgetrokken. Dat is mooi, maar volstrekt onduidelijk is nog waar deze pot met geld precies aan wordt besteed. Goed nieuws is er voor het midden- en kleinbedrijf: de loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer wordt teruggebracht tot één jaar. Voor het hele bedrijfsleven is de verlaging van de dividendbelasting een opsteker.

Tegelijk komt er een ‘Klimaatwet’, op grond waarvan bedrijven die hun CO2-uitstoot niet onder controle weten te brengen, voortaan juridisch kunnen worden aangepakt. En, o ja, we voeren een kilometerheffing in die alleen voor het vrachtverkeer geldt. De tarieven zullen zonder twijfel aankoppelen bij die in Duitsland en België, zodat een vrachtauto per gereden kilometer ruim een dubbeltje aan de schatkist afdraagt.

De meest komische bepaling in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is misschien – hier baseer ik me op een ANP-analyse – dat schoolkinderen straks in de klas niet alleen een paar coupletten van het nationale volkslied moeten zingen, maar ook eens een bezoek aan de Tweede Kamer en aan het Rijksmuseum moeten brengen. Waarom niet ook aan de Eerste Kamer? Waarom niet ook aan het Stedelijk, het Van Gogh-museum, het Van Abbe-museum, het Anne Frankhuis, Teylers Museum, het Boijmans Van Beuningen, het Concertgebouw, de Koninklijke Schouwburg en al die andere cultuurtempels in ons land die de afgelopen decennia door de staat zijn uitgeknepen door te bezuinigen op hun subsidies?

Vertrouwen in de toekomst. Holle woorden.