‘Brussel geeft groen licht voor overheidssteun aan de Limburgse luchthaven Maastricht Aachen Airport’, werd deze week duidelijk.


10 miljoen euro mogen de provincie Limburg en de Nederlandse staat aan opstartsubsidie geven aan luchtvaarondernemingen die gaan vliegen vanaf ‘Beek’, zo heeft de Europese Commissie beslist. Voorwaarde is wel dat het douceurtje niet tot concurrentieverstoring leidt – op dat moment is wél sprake van ongeoorloofde staatssteun. Concreet betekent dit dat met het geld het opstarten van routes wordt ondersteund, die niet door andere luchthavens in de regio worden bediend. In de praktijk zal de subsidie worden verstrekt in de vorm van een verlaging van de start- en landingsgelden.

Het besluit toont weer eens de ondoorzichtige criteria die ‘Brussel’ hanteert bij het bepalen of een geldstroom naar een (lucht)haven al dan niet toegestaan is. Afgelopen maand werd immers ook meer duidelijkheid gegeven omtrent de verplichting vennootschapsbelasting te betalen door zeehavens. Nadat de Nederlandse havens sinds begin dit jaar verplicht werden gesteld deze belasting te betalen, geeft Europees Commissaris Margerethe Verstager nu aan dat ook de Belgische en Duitse havens vanaf volgend jaar belasting moeten betalen. Deze havens hebben nu immers een financiële voorsprong op de Nederlandse.

Dat met name de Belgische havens zich onaangenaam verrast tonen hoort niet alleen bij het politieke spel, maar verbloemt vooral dat de beide landen hun havens naast de belastingvrijstelling ook ruimschoots (en veel meer dan in Nederland) directe en indirecte overheidssteun verlenen. Die havens doen met deze overheidssteun eigenlijk hetzelfde als Maastricht Aachen Airport nu voornemens is: de tarieven laag houden. In het geval van de zeehavens loopt Rotterdam naar schatting een miljoen teu aan containeroverslag mis. Waar Hamburg 42 miljoen euro aan havengelden per jaar int, daar haalt Rotterdam 275 miljoen op bij haar klanten. Het grote verschil is te verklaren doordat er rond 100 miljoen euro rechtstreeks vanuit de kassa van de Hanzestad naar de haven vloeit.

Nederland en Frankrijk beperken de overheidssteun tot, simpel gesteld, baggerwerkzaamheden om de havens bereikbaar te houden. In Duitsland echter worden verliezen van de havens soms rechtstreeks gecompenseerd. In België is het beeld niet veel anders. Zo wordt onder meer het loodswezen er ruimhartig gesubsidieerd.

Natuurlijk is het mooi dat Maastricht Aachen Airport, een luchthaven die het al langer moeilijk heeft, kan profiteren van het warrige beleid van de Europese Commissie. Beter zou het echter zijn als het door de Nederlandse havens zo gewenste gelijke speelveld eindelijk tot stand komt.