De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een nieuw onderzoek gestart in de haven.


Onderwerp zijn ditmaal de bunker­bedrijven die zee- en binnenschepen van brandstof voorzien, en niet alleen die in Rotterdam maar ook bedrijven in Amsterdam en Antwerpen. De toezichthouder vermoedt dat een aantal ondernemingen binnen deze branche zich schuldig maakt aan prijsafspraken.

Er zit een wrang aspect aan het bericht. Veel personen zullen na het lezen denken: boeven zijn het, die bunkerboeren. Of dat ook werkelijk zo is weten we niet, maar waar rook is, is vuur. Toch? Zeker als de beschuldiging van een overheidsinstantie komt.

Nog wranger is dat we vaak ook niet te weten komen of er iets aan de hand is. Of pas na heel lange tijd. Kotug, Smit en Fairplay zijn nog steeds verdachten in een onderzoek dat sinds oktober 2015 loopt.

De reactie van verdachte bedrijven luidt steevast hetzelfde. ‘We zijn ons van geen kwaad bewust en werken netjes mee. Verder geen commentaar.’ Wat kun je anders zeggen? Tegelijkertijd draagt zo’n generiek antwoord bij aan de verdachtmaking. Want: ‘Ja ja, dat zeggen ze allemaal.’


Nieuwsblad Transport
heeft al meer dan eens gebeld met de ACM om de status van het havenslepersonderzoek te achterhalen. Die luidt hetzelfde als dat van de bedrijven die zij onderzoeken: geen commentaar – in het belang van het onderzoek. Maar ondertussen staan de havenslepers al bijna twee jaar in een kwaad daglicht en krijgen zij vragen van hun klanten. Terecht of niet.

De kritiek op de toezichthouder zwelt de laatste tijd aan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) sprak onlangs een vernietigend oordeel over de werkwijze van de organisatie uit. Die had hoge boetes opgelegd aan huizenhandelaren ondanks een ‘fundamenteel bewijstekort’. Voor sectorhoofd Roel Berghuis van FNV Vervoer was dat reden om in de pen te klimmen, want ook in het spoorvervoer gaan volgens hem zaken mis. ‘De ACM gedraagt zich als een politieke partij en niet als een onafhankelijke toezichthouder door keer op keer in het publieke debat te pleiten voor juist meer marktwerking op het spoor’, schrijft hij.

Voor de duidelijkheid: toezichthouders als de ACM zijn van groot belang. Er zijn plenty bedrijven die willens en wetens de boel belazeren, kartels vormen of erger nog, mensen uitbuiten. Controle op het bedrijfsleven is nodig. Zeker in de haven, waar volgens onderzoek van de Vrije Universiteit 20% van de leidinggevenden niet weet dat prijsafspraken verboden zijn en 55% niet dat ook het verdelen van klanten niet is toegestaan.

Maar het is tijd dat de ACM zijn werkwijze tegen het licht houdt. De organisatie zou beter kunnen communiceren. Of zaken sneller afhandelen. Een onderzoek kan zelfs in stilte worden opgestart. Zo leiden bedrijven geen imagoschade als uiteindelijk blijkt dat hen niets te verwijten valt.