H.Essers mag zijn bedrijf in Genk niet uitbreiden, omdat er dan een bos van twaalf hectare zou moeten worden gekapt waarin zich de beschermde vlindersoort Spaanse vlag ophoudt. Essers is al vier jaar bezig vergunning te verkrijgen voor een uitbreiding. De onderneming wil in Limburg een Europees centrum onderbrengen voor de farmalogistiek, een enorme groeimarkt. Dat mocht aanvankelijk ook van het Vlaams Gewest, maar de Raad van State heeft het uitbreidingsplan geschorst. De vestiging in Genk is al eens eerder uitgebreid en een nieuwe vergroting brengt te veel schade aan de leefomgeving toe.

Topman Gert Bervoets van de Belgische logistieke dienstverlener heeft zich goed verdiept in de biologische omstandigheden ter plaatse. De Spaanse vlag in het te vellen bos is inderdaad een vlinder, de euplagia quadripunctaria. Het beestje heeft een spanwijdte van vijf centimeter en komt voor in België en Nederland. Het verblijft graag op de brandnetel, de dovenetel, de weegbree, de hondsdraf en de braamstruik. De Spaanse vlag kan ook de rood-geel-rode Spaanse driekleur zijn, maar die wappert in de Lage Landen al in geen eeuwen meer. Verder is er een plant, Spaanse vlag genaamd, maar dat is een klimplant die in de Benelux als eenjarige wordt gekweekt. Die kan het ook niet zijn.

Het is dus die vlinder die jaren planning bij H.Essers in de war stuurt. We kunnen het dier onderbrengen bij andere natuurverschijnselen, zoals de korenwolf en het zeggekorfslakje, die de aanleg van wegen en bedrijventerreinen in Nederland langdurig tegenhielden. Bij de Schierlings-Wasserfenchel, die de verdieping van de Elbe op de lange baan heeft geschoven. Het omgekeerde is uiteraard ook waar: de mens zit de natuur in de weg. Een eeuw geleden was van ‘farmasites’ geen sprake en kon alles wat fladdert, kronkelt, groeit en bloeit ongehinderd zijn gang gaan.

Tal van verladende en vervoerende bedrijven zeggen tegenwoordig, zich in te spannen voor een verkleining van hun ‘ecologische voetafdruk’. Logistieke ketens moeten beter worden ingericht, de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd, warehouses worden zo mogelijk ‘klimaatneutraal’ gemaakt. H.Essers doet dat eveneens. Het probleem is dat de ecologische voetafdruk van de mensheid evengoed steeds omvangrijker wordt. We zijn nu al met acht miljard mensen op deze aardbol, die bovendien vergrijzen en in toenemende mate behoefte hebben aan de producten van de farmaceutische industrie.

Het bedrijf uit Genk zal aanvoeren dat de beslissing van de Raad van State zal leiden tot suboptimalisatie van de logistieke farmaketen. Dat is helemaal waar: pillen en poeders zullen grotere afstanden moeten afleggen naar de eindafnemer. Het vraagstuk zal door alle betrokken partijen – onderneming, overheid, milieubeweging – gezamenlijk moeten worden opgelost. Schone woorden verdragen zich slecht met een omgezaagd bos.