Ze brachten hun vrije dag in de cabine van hun vrachtwagen door.

Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht om de veertien dagen 45 uur onafgebroken rust te nemen. Die tijd mogen ze in België niet in hun truck doorbrengen. Oost-Europese chauffeurs ontvangen een onkostenvergoeding voor de rustperiodes die ze in het buitenland moeten doorbrengen. Om zoveel mogelijk van dit geld over te houden nemen heel wat van hen het risico om toch de weekends in hun cabine door te brengen.

Niet alleen in België wordt gecontroleerd, ook de Duitse politie handhaaft de in Duitsland geldende regels. Het Bundesamt für Güterverkehr meldt dat de boete kan oplopen tot 500 euro voor de bestuurder en tot 1500 euro voor diens werkgever. Afgezien daarvan kan de chauffeur een rijverbod worden opgelegd totdat hij zijn rust elders, in een daarvoor beter geschikte accommodatie, heeft doorgebracht.

Werkgevers en werknemers tonen zich ongelukkig met de situatie. Je zou daarom mogen verwachten dat de Europese Commissie (EC) met duidelijke richtlijnen zou komen, die in elk geval rekening zouden houden met de wensen van de chauffeurs – en daarnaast een antwoord zouden zijn op de grieven van werkgevers en werknemers.

Dat gebeurde niet. De voorstellen van de EC om de concurrentie in het wegvervoer eerlijker te maken en de sociale omstandigheden te verbeteren zijn slecht gevallen in de bedrijfstak. Niet in de laatste plaats vanwege de positie die met betrekking tot het slapen in de cabine wordt ingenomen.

Zo verzet werkgeversorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN) zich tegen het totale verbod dat de commissie wil invoeren voor het doorbrengen van de verplichte wekelijkse rust in de cabine van de vrachtauto. Eens per vier weken moet een dergelijke overnachting worden toegestaan, vindt TLN, zij het op een bewaakte parkeerplaats – zoals die onlangs in Rotterdam is geopend.

De vakbonden zijn ook tegen het voorstel. Zij zien een addertje onder het gras: Brussel wil namelijk ook ode referteperiode voor de opname van rij- en rusttijden verruimen van twee naar vier weken. Volgens de bonden leidt dit ertoe dat werkgevers hun chauffeurs zullen dwingen hun rustperiodes in de laatste week van de maand op te nemen, in eigen land. Goedkoop, dus.

De verschillende belangengroepen zullen hun lobbyisten ongetwijfeld mobiliseren om de stemming over het voorstel in het Europees Parlement te beïnvloeden, in de poging tot een compromis te komen. Ondertussen echter, wordt de stem van de Oost-Europese trucker niet gehoord.