Bezoekers halen tijdens de beurs contacten met klanten en (oud-)collega’s aan, sluiten deals en lanceren nieuwe plannen – maar het inhoudelijke seminarprogramma dat de beursorganisatie organiseert kan niet echt rekenen op heel grote belangstelling.

Niet dat digitalisering niet belangrijk wordt gevonden. Verschillende partijen, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol, presenteerden nieuwe online ‘tools’, om transportstromen efficiënter te maken, de keten te verduurzamen en de eigen concurrentiepositie te versterken. Goede initiatieven, die echter niet kunnen verhullen dat wie écht op zoek is naar (digitale) innovatie niet al te veel te bewonderen had tijdens de beurs. 3D-printers, drones, robots – ze waren niet of nauwelijks in actie te zien, en daarmee ontbrak ook een duidelijke visie op de toekomst van deze innovaties binnen de logistieke sector op de beursvloer.

Nu is het de vraag of het merendeel van de ruim 60.000 bezoekers wérkelijk de ideale doelgroep vormt om intensief bijgeschoold te worden over de ‘achterkant’ van ICT-innovaties. Veel directieleden die München aandeden zullen van tijd tot tijd hun handtekening zetten onder een contract met de leverancier van het vrijedagensysteem, de boekhoudsoftware of het ERP-systeem. Een overeenkomst die waarschijnlijk inhoudelijk zorgvuldig is voorbereid door de CIO of IT-directeur. De beursstands waarin dergelijke software werd gepresenteerd waren dan ook tamelijk schaars. Zo is het ook met de IT-toepassingen waarover we tegenwoordig dagelijks lezen, zoals Big Data Analytics. Het is in eerste instantie aan de specialisten zich te oriënteren – en die doen dat doorgaans tijdens IT-beurzen.

In de praktijk zullen logistieke ondernemingen niet per se de early adopters zijn. Gek is dat niet. IT-leveranciers zijn er een kei in prachtige nieuwe oplossingen te presenteren, maar daarbij niet per se altijd voeling te hebben voor de manier waarop, en hoe snel, die toepassingen omarmd worden.

Beursdirecteur Stefan Rummel drukte zich helder uit: ‘bijna principieel wordt de snelheid waarmee innovaties door de brede massa geaccepteerd worden overschat, terwijl de uitwerkingen op de lange termijn juist worden onderschat.’

Ook volgend jaar heeft de beurs waarschijnlijk IT als thema voor de inhoudelijke seminars, en wel blockchain. ‘Een techniek die nog helemaal in de kinderschoenen staat’, stelde Rommel. Juist om die reden zou de beurs wellicht een ander IT-thema moeten kiezen, een thema dat wat ‘ouderwetser’ aandoet, zoals het verder uitbannen van papieren formulieren in de supply chain.