‘De economie trekt aan, dus de asfaltlobby komt weer uit de startblokken.’ Ze liet door intonatie en mimiek duidelijk haar afkeer blijken. Dat de ‘asfaltlobby’ zich, in de aanloop naar de verkiezingen, warmloopt valt nauwelijks te ontkennen. Zo publiceerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vorige maand een rapport waaruit we moeten opmaken dat de komende jaren 224 miljard euro (!) geïnvesteerd moet worden in de infrastructuur. Aangezien het de bouwbedrijven zijn die van dat enorme bedrag profiteren, is de oproep redelijk gevaarloos als promotie voor de eigen zaak af te doen.

Anders is het, op het eerste gezicht, met de mobiliteitsalliantie die zich afgelopen vrijdag meldde onder de naam VOORUIT!. De gelegenheidscoalitie van NS, RAI-Vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN), ANWB, stadsvervoerders GVB, RET en HTM, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) en KNV zet iets lager in (1 miljard euro per jaar extra). Ze herkennen eenzelfde causaal verband als Netelenbos: met de groei van de economie nemen ook de files op de wegen weer toe. De komende vijf jaar wordt een toename van de vertraging met 38% verwacht.’

Mobiliteit moet volgens de alliantieleden slimmer en eerlijker worden. Een eerste stap zou het benoemen van een minister van mobiliteit zijn in een nieuw kabinet. Die suggestie is op zijn minst merkwaardig, gezien het feit dat elke minister van Verkeer of Infrastructuur de afgelopen decennia intensief bezig was met filebeleid en infrastructuur. Dus de wens is (deels) ook af te doen als pleiten voor eigen parochie.

Een doeltreffender vorm van ‘slimmere’ mobiliteit adresseerde Netelenbos tijdens het debat. Zij verwacht veel van platooning, waardoor de capaciteit van het wegennet maximaal benut kan worden. Verschillende sprekers riposteerden dat de techniek die autonoom rijden mogelijk maakt nog lang niet ver genoeg ontwikkeld is – terwijl de files nú groeien.

Het fascinerende is dat VOORUIT! mobiliteit eerlijker wil maken, maar het onderwerp kilometerbeprijzing eigenlijk nauwelijks noemt in het manifest. Dit, terwijl de (kosten van de) mobiliteit er beslist ‘eerlijker’ en bij toepassing van de juiste techniek ook ‘slimmer’ van zou worden. Maar wie de standpunten van de verschillende partijen die zich nu verenigden kent, weet dat ze over het algemeen geen veto uitspreken over rekeningrijden. Netelenbos deed in elk geval haar reputatie eer aan, door tijdens het debat als vanouds te pleiten voor een kilometerheffing. ‘In elk geval voor vrachtverkeer.’