Amper twee pagina’s wijdt staatssecretaris Sharon Dijksma (luchtvaart) aan de vrachtsector op Schiphol en die pagina’s hadden ook nog eens een hoog déjà-vu-gehalte. Oude projecten (Schiphol Smartgate), minder en vooral flexibele inspecties, overleg met de douane en de promotie van onze luchthaven in het buitenland worden als verplichte onderwerpen opgevoerd, maar staan ook steevast in de begrotingsstukken van het ministerie van Infrastructuur.

Ondanks het noeste lobbywerk van onder meer verladersorganisatie EVO voor meer ontsluiting van de luchthaven voor buitenlandse vrachtmaatschappijen, laat Dijksma dat onderwerp onbenoemd. Ook de koerswijziging van KLM met de afbouw van de vrachtvloot van Martinair en de impact daarvan op de marktplaats Schiphol heeft geen plek gekregen in het beleidsstuk. Dat is een gemiste kans, want nu al scherpen de vakbonden de messen met het oog op de plannen die de KLM heeft met het eigen afhandelingspersoneel. Daarnaast wordt ook niet stelling genomen voor of tegen de sterke groei van de vrachtvloot van aanbieders uit het Midden-Oosten. En de groei van buitenlandse luchthavens in de periferie van Schiphol zoals Luik. Dat er ergens lading ‘weglekt’ van Schiphol gaf de voormalige vrachtbaas van Schiphol vorig jaar bij zijn afscheid al aan.

Deze zaken zijn allemaal besproken in de zogeheten vrachttafel waar de staatssecretaris met de stakeholders op Schiphol, zoals de luchthaven, ACN, EVO en de KLM de zorgen van de industrie bespreekt. Het feit dat bitter weinig tot niets van die zorgen worden meegenomen in het komende beleid, moet vragen oproepen of dat overleg nog wel zinvol is. Nu al wordt in de luchtvrachtsector het kabinet en het ministerie van Infrastructuur verweten een veel te blauw beleid te voeren. Die kritiek wordt met de nieuwe actieagenda alleen maar versterkt, terwijl homecarrier KLM vracht steeds meer ziet als een afgeleide van het passagiersvervoer.

Het is opvallend dat belangenorganisaties als de EVO maar ook luchtvrachtkoepel ACN voorlopig hun kruit droog houden. Daar zullen zeker redenen voor zijn. Waarschijnlijk willen de belangenbehartigers via de Tweede Kamer en de stille diplomatie hun kritiek op de weinig ambitieuze actieagenda nog eens onder de aandacht brengen. Daarnaast willen zij ook de staatssecretaris, die eind vorig jaar het stokje van Wilma Mansveld overnam, niet direct voor het hoofd stoten. Dijksma kan echter heel snel de goodwill in de luchtvrachtsector verliezen als zij de kritiek naast zich neer blijft leggen.

Eind van deze maand wordt de actieagenda behandeld door de Tweede Kamer. Een laatste kans om het vrachtbeleid op Schiphol bij te sturen. Een aantal transportspecialisten in de Tweede Kamer, onder wie Jacques Monasch (PvdA), Martijn van Helvert (CDA) en Eric Smaling (SP), heeft eerder al vragen gesteld of de vrachtstrategie van Schiphol niet al te veel wordt afgestemd op de private belangen van de KLM. Dat belooft wellicht een pittig debat, waarbij de Kamerleden zich dit keer niet moeten laten afschepen met de toezegging van de staatssecretaris dat de problemen aan de vrachttafel zullen worden opgelost. Dat staat immers min of meer gelijk aan het onder het tapijt vegen van de problemen. De luchtvrachtsector, goed voor 25% van de banen op Schiphol, verdient beter.