Arbeiders werden ervan overtuigd zich aan te sluiten bij de bewegingen, door het opsommen van de voordelen van een lidmaatschap. ‘Bij onverhoopte ziekte van een van de leden zullen wij hem en zijn familie enigszins tegemoet komen’, heet het in de oprichtingsstukken van “Door Eendracht t’ Zaam Verbonden” – de eerste arbeidersvereniging van Nederland, die in 1837 in Breda werd opgericht. Ook in geval van overlijden was er voor nabestaanden een bijdrage, ‘tot leeniging der smart’.

Anno 2015 doet FNV-Havens het niet eens erg afwijkend. Ook zij zet in op eendracht en verbondenheid. ‘We zetten ons in om een cao tot stand te brengen voor de werknemers van RWG. Voor u en uw collega’s dus’, stelt een document dat verspreid werd onder medewerkers. Na enige inleidende beschietingen vergelijkt de bond punt voor punt de arbeidsvoorwaarden van RWG met die van andere havenbedrijven die in dezelfde sector actief zijn.

De bond besloot tot deze actievorm, omdat de directie van RWG zich op het standpunt stelt dat er bij haar werknemers geen behoefte zou zijn aan een cao en dat de arbeidsvoorwaarden marktconform zouden zijn – waarbij de bond meent dat het niet aan de werkgever is te bepalen waaraan de werknemers behoefte hebben.

Met deze actie zet de bond een nieuwe stap in het conflict met de directie. Omdat de organisatiegraad onder werknemers van de terminal niet hoog is, moet een andere tactiek de directie tot een andere strategie dwingen. Nadat eerder al een schip dat bij RWG was geladen besmet werd verklaard, probeert de bond nu werknemers van RWG te mobiliseren.

Tot nu toe was het de bond die een conflict had met de bedrijfsdirectie, maar in het verlengde van de nieuwe actie kan een conflict ontstaan tussen (bepaalde) werknemers en de directie, geïnstigeerd door krachten van buiten. Het is de vraag of de bond die rol moet claimen.

Bij de oprichting van de eerste vakbond werd bepaald dat er jaarlijks een groot gezamenlijk feest zou komen. De kans dat bond, werknemers en directie bij RWG de dansvloer zullen delen lijkt vooralsnog niet groot, maar de wens die onze redacteur Rob Mackor eerder op deze plaats uitte wil ik graag herhalen: ‘Het zou goed voor alle betrokkenen zijn als iedereen zijn energie zou gebruiken om een succes te maken van “containerterminal 3.0”. Laten we hopen dat dat inzicht doorbreekt.’