Waar het expresvervoer weinig negatief in het nieuws komt en de drie dominante mondiale integrators UPS, FedEx en DHL weelderig groeien en daarbij nieuwe vrachttoestellen toevoegen aan hun steeds maar uitdijende vloot, heeft de transportmodaliteit ‘luchtvracht’ veel te maken met negatieve publiciteit en uitdagingen op het lokale en nationale politiek-bestuurlijke vlak.

Desondanks blijft de gepassioneerde luchtvrachtgemeenschap overtuigd van de noodzaak zich in te zetten voor een efficiëntere en duurzame(re) industrie. Waar kun je dit als sector beter doen dan in een Nederland? Samenwerken en het continue streven naar verbeteringen zit immers in ons DNA als polderland.

Terwijl de luchtvracht vaak wordt afgeschilderd als een traditionele, gefragmenteerde industrie, is het wel een industrie waar de verschillende partijen de mondiale logistieke ketens ook echt managen. De integrators bieden in dat opzicht een gestandaardiseerde oplossing waar je als opdrachtgever maar weinig invloed op hebt.

Hoe kan het dan toch dat expresvervoer al jaren groeicijfers laat zien en traditionele luchtvrachtmaatschappijen hun vliegtuigen in de kleuren van de expresvervoerders laten spuiten? In mijn optiek komt dit door de manier waarop deze integrators klanten weten te ‘ontzorgen’ door end-to-end oplossingen aan te bieden tegen een vooraf afgesproken prijs en met enige transparantie van de status van de zendingen.

De oplossing voor de luchtvracht zit ‘m onder meer in het versimpelen van de manier waarop luchtvrachtzendingen vandaag de dag veelal worden verzonden. Het verzamelen van verschillende zendingen door expediteurs in consolidaties, om zo te profiteren van een betere inkoopprijs en een ideale mix tussen ‘dense-’ en volumelading is in mijn optiek de reden dat veel ideeën voor een efficiëntere, effectievere en duurzame(re) luchtvrachtbranche niet van de grond komen.

Het afstappen van het achterhaalde consolidatie-concept zal een grote impact hebben op de luchtvrachtindustrie. Het verdienmodel en de rol van de traditionele expediteur zullen moeten veranderen om de sector als geheel te kunnen laten profiteren van technologische innovaties.

Ik ben ervan overtuigd dat luchtvracht een duurzame vlucht zal nemen wanneer data op een transparante en veilige manier tussen de verschillende partijen in de keten gedeeld gaan worden. Het virtual integrator-concept zal zorgen voor transparantie in de logistieke keten, waardoor er legio mogelijkheden gecreëerd worden om efficiënter, effectiever en duurzamer te kunnen werken. Het zal luchtvracht als transportmodaliteit competitiever maken en de industrie als geheel aantrekkelijker maken voor jong logistiek talent.