Dat was vóór Covid-19. Toen bellyvracht voor veel airlines de spreekwoordelijke kers op de taart was. Extra inkomsten waar weinig kosten tegenover staan. Covid-19 zorgde voor compleet andere uitgangspunten. Helaas. De passagemarkt stortte in en daarmee ook de belangrijkste bron van inkomsten voor airlines. Inkomsten uit vracht werden daarmee automatisch veel belangrijker. Vorige week constateerde scheidend en gewaardeerd Belgisch collega Steven Polmans in zijn afscheidsinterview in deze krant dan ook, dat luchtvracht op dit moment
niet meer de kers op de taart is, maar eerder de taart zelf.

Op dit moment vindt er bij Schiphol een grote reorganisatie plaats, operatie ‘Reset’. Een corona-gedwongen snelle aanpassing aan de werkelijkheid omdat de inkomsten uit passagiersvervoer ook voor onze nationale mainport ongekend sterk zijn afgenomen. Hoe pijnlijk voor veel medewerkers ook – en hoe geheel buiten hun schuld ook – het is goed dat Schiphol die stevige ingreep doet en zich daarmee voorbereidt op een ‘magere’ toekomst waarin de kaarten opnieuw geschud zullen gaan worden.

Het is essentieel dat Schiphol zich juist nu steviger dan ooit positioneert op de luchtvrachtmarkt en investeert in haar imago als vooraanstaande cargo-hub. Want de inkomsten uit luchtvracht zullen de komende maanden en jaren essentieel zijn voor veel airlines én maken het mogelijk om netwerken weer op te starten en sterk te krijgen. En daarmee onze nationale luchthaven.

In gesprekken met Schiphol deden we daarom de oproep: zorg ervoor dat cargo een stevige positie en een sterk belang behoudt binnen de mainport. Het is juist nu essentieel dat de luchtvrachtsector zich meer dan welkom voelt op Schiphol. Dat de luchthaven sámen met de sector voorsorteert op de post-corona toekomst. Daarbij past een Schipholorganisatie met een zelfstandige cargo-afdeling of op z’n minst een business unit met ‘cargo’ prominent in de naam en een krachtig cargo-gezicht naar buiten. Een gezicht hebben we figuurlijk nodig, maar ook letterlijk. Een dedicated mrs. of. mr. Cargo met een stevige positie in de Schiphol-hiërarchie die intern en extern opkomt voor de belangen van de luchtvracht en de logistieke keten die daarbij hoort.

Toon smoel en verwen de vracht, want de komende jaren zal luchtvracht een essentiële inkomstenbron vormen voor airlines en én erg belangrijk zijn voor de kwaliteit en de kwantiteit van het internationale netwerk van Schiphol.