Deze wegvervoerder vergat de partij krabben op te halen bij de afhandelaar, waardoor deze niet is meegegaan op het vliegtuig naar China. Namens de expediteur werd er een schade-expert ingeschakeld en deze stelde vast dat de partij krabben ‘total loss’ was. De schade werd vastgesteld op 28.000 pond. Een transportverzekering bleek niet te zijn afgesloten.

De verkopende partij in Engeland was met de koper in China de Incoterm CFR overeengekomen, voor het vervoer per vliegtuig nota bene. Dit terwijl deze Incoterm alleen kan worden gebruikt voor vervoer over zee of over binnenwateren. Maar hoe je het ook wendt of keert, de partij krabben reisde voor rekening en risico van de in China zetelende koper.

De verkopende partij claimde de schade bij de expediteur, hetgeen natuurlijk niet juist is gelet op de Incoterm. De expediteur kon de aansprakelijkheid afwijzen, aangezien de schade niet door zijn fout was ontstaan. De wegvervoerder erkende wel de aansprakelijkheid voor de ontstane schade, maar omdat het hier vervoer binnen Nederland betrof, was de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de AVC 2002, zijnde 3,40 euro per kilogram.

Op basis van het gewicht kon de vervoerder zijn aansprakelijkheid beperken tot een bedrag van ongeveer 13.000 euro. Dit betekent dat degene die uiteindelijk de schade voor zijn rekening gaat nemen met een verschil blijft zitten van 17.000 euro.

Zo was er ook een expediteur die een partij veiligheidsschoenen met een waarde van 140.000 dollar namens zijn opdrachtgever naar Zuid-Amerika moest laten vervoeren. De zeevervoerder maakte een Bill of Lading (B/L) op en zond die ter controle naar de expediteur toe, die de betreffende B/L goedkeurde. Op het moment dat deze zending aankwam in het land van bestemming, stelde de douane aldaar vast, dat er op de B/L een onjuiste goederenomschrijving stond vermeld en er een verkeerde HS Code was gebruikt.  Deze fouten bleken door de expediteur in kwestie te zijn gemaakt. De douane hield deze goederen vast en de ontvanger liet in de tussentijd weten, dat hij deze goederen niet meer wilde ontvangen.

Dure ‘foutjes’.