De huiver om besmet te raken bij het overdragen van een postpakket of een andere zending is in de loop der maanden ook al weggeëbd. Of besmetting via oppervlakken überhaupt mogelijk is, is door wetenschappers nooit bewezen, al is de mogelijkheid evenmin echt ontkracht.

Maar uitgerekend Nieuw-Zeeland, kampioen coronapreventie, wees een vrachtzending nu aan als waarschijnlijke oorzaak van een nieuwe corona-uitbraak, de eerste uitbraak in het land sinds ruim een kwart jaar. Bron van de uitbraak waren vier familieleden van wie er eentje in een koel- en vrieshuis van AmeriCold Logistics in Auckland werkt. Een binnenkomende koellading moest het coronavirus verspreid hebben, zo dachten de Nieuw-Zeelandse autoriteiten, mede omdat AmeriCold in Australië ook al met besmettingen te kampen had. Dinsdag meldde Nieuw-Zeeland echter dat onderzoek korte metten heeft gemaakt met het scenario van de besmette vracht. Wat de bron dan wel is geweest, is nog steeds onduidelijk.

Ondertussen werden bij Kwai Chung Container Terminals, een van de grootste containerterminals van Hong Kong, tientallen medewerkers positief getest op het virus. Ineens laat het virus in de logistieke sector even flink zijn tanden zien. China, ook een land waar corona zowat leek uitgebannen (zie op internet het filmpje van het wel erg drukke en jolige zwembadfeest in Wuhan), kijkt bovendien nog wél argwanend naar vrieslading. Het land scherpte afgelopen week de controles aan nadat het vermaledijde coronavirus was aangetroffen op bevroren kippenvleugels uit Brazilië en bevroren garnalen uit Ecuador.

Corona oplopen van een bevroren garnaal, gekker moet het niet worden. We kunnen ons misschien wat laten opmonteren door Paul Tambyah, de president van de International Society of Infectious Diseases. Hij stelt dat in Europa de zogeheten D614G-mutatie van het virus gangbaar aan het worden is, en die mutatie is volgens Tambyah weliswaar tien keer zo besmettelijk als ‘gewone’ corona, maar ook veel minder dodelijk. Het coronavirus als tandeloze tijger: laten we het hopen.